Πιστοποίηση ISO 9001/2008

Πιστοποιηση ISO 9001/2008

Ο σχεδιασμός και η παροχή των τεχνικών υπηρεσιών καθώς επίσης και τα αποτελέσματα των προτεινόμενων από την εταιρεία μας κατεργασιών, καλύπτονται από το πρότυπο ποιότητας ISO9001:2008.

H εταιρεία μας VODACHEM ε.π.ε. είναι πιστοποιημένη στο πιο πάνω πρότυπο από την TUV AUSTRIA HELLAS με αριθμό εγγραφής πιστοποιητικού 11110074.

Η εταιρεία μας VODACHEM ε.π.ε. εφαρμόζει ακόμα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO14001/2015 πιστοποιημένο από την TUV AUSTRIA ΗELLAS με αρυθμό εγγραφής πιστοποιητικού 118387027488 

Τα πιστοποιητικά ISO 9001/2008 - ISO14001/2015 είναι διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο.