Πιστοποίηση ISO 9001/2008

Πιστοποιηση ISO 9001/2008

Ο σχεδιασμός και η παροχή των τεχνικών υπηρεσιών καθώς επίσης και τα αποτελέσματα των προτεινόμενων από την εταιρεία μας κατεργασιών, καλύπτονται από το πρότυπο ποιότητας ISO9001:2008.

H εταιρεία μας VODACHEM ε.π.ε. είναι πιστοποιημένη στο πιο πάνω πρότυπο από την TUV AUSTRIA HELLAS με αριθμό εγγραφής πιστοποιητικού 11110074.

Το πιστοποιητικό ISO 9001/2008 είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο.