Επικοινωνία

Η εταιρεία μας έχει έδρα και αποθήκη στο Ηράκλειο Κρήτης στην διεύθυνση :

3o Χλμ. Ηρακλείου - Μαλάδων

Τ.Κ. 71500 - Ηράκλειο - Κρήτη

τηλ. : +30 2810 317600

Φάξ : +30 2810 317610

e-mail : vodachem[at]vodachem.gr

Α.Φ.Μ. 999485865

ΔΟΥ Ηρακλείου

Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 77865927000