Αρχική

Επικαθίσεις Αλάτων

Οι επικαθήσεις αλάτων στις επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας είναι το πιο συνηθισμένο πρόβλημα που δημιουργεί το σκληρό νερό.

Οξειδώσεις

Η διαβρωτική τάση του νερού μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή των εγκαταστάσεων και να αλλοιώσει τη γεύση του νερού λόγω παρουσίας ιόντων μετάλλων.

Μικροβιακές Αναπτύξεις

Οι μικροβιακές αναπτύξεις είναι επικύνδυνες τόσο για την υγεία όσο και για τις εγκαταστάσεις σας.