Χημικά Προϊόντα

Χημικη κατεργασια νερου

Η έλλειψη νερού καλής ποιότητας για την εξυπηρέτηση αναγκών ύδρευσης, άρδευσης, νερού βιομηχανικής και γενικής χρήσης γίνεται ολοένα και πιο έντονη. 

Για κάθε διαφορετική χρήση του νερού απαιτείται διαφορετική ποιότητα,  τέτοια που να μην δημιουργεί προβλήματα υγείας ή προβλήματα στον εξοπλισμό που έρχεται σε επαφή με το νερό. (π.χ. το απιονισμένο νερό είναι κατάλληλο για τροφοδοσία ατμολεβητών ή για χρήση στο ατμοσίδερο δεν είναι όμως κατάλληλο για πόσιμο νερό).

Οι διαφορετικές απαιτήσεις, ως προς την ποιότητα του νερού, της κάθε εγκατάστασης (χρήσης) αναλύονται από την εταιρεία μας και κατά περίπτωση προτείνεται η καλύτερη τεχνικοοικονομική λύση για την προστασία του εξοπλισμού και της υγείας των χρηστών.

Η εταιρεία μας εξειδικευμένη στην κατεργασία νερού και σε συνεργασία με μεγάλους οίκους του εξωτερικού προσφέρει λύση σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσει η χρήση του νερού.

Η εφαρμογή προγράμματος κατεργασίας νερού προβλέπει  ένα αδιαίρετο σύνολο παροχής τεχνικών υπηρεσιών και χημικών προϊόντων :

Προμήθεια χημικών προϊόντων : Επιλέγοντας τη βέλτιστη τεχνικοοικονομικά λύση σας προτείνομε τα κατάλληλα προϊόντα ανάλογα με τις ανάγκες της  εγκατάστασης σας.

Επί τόπου χημικές αναλύσεις δείγματος νερού με συστηματικές περιοδικές δειγματοληψίες από επιλεγμένα σημεία. Ρύθμιση χημικών παραμέτρων νερού ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων.

Συμπλήρωση Τεχνικής Έκθεσης μετά από κάθε επίσκεψη μαζί με τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις μας, οι οποίες θα επεξηγούνται στον υπεύθυνο της εγκατάστασης.

Οργάνωση ενδοεπιχειρησιακών τεχνικών σεμιναρίων, για την αρτιότερη κατάρτιση της ομάδας συντηρητών που ασχολείται με την εγκατάσταση.

Παρουσία του Χημικού ή Χημικού Μηχανικού στις εγκαταστάσεις σας όποτε παρουσιαστεί πρόβλημα και η παρουσία του κρίνεται αναγκαία.

Προγραμματισμένη συνάντηση με την διεύθυνση, για ανασκόπηση της πορείας της κατεργασίας.