Ιστορικό της εταιρείας

Ιστορικο της Vodachem επε

Από το 1995 η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα της κατεργασίας του νερού για διάφορες χρήσεις προτείνοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα απαραίτητα χημικά προϊόντα για την προστασία του εξοπλισμού από τις ανεπιθύμητες δράσεις του νερού. Έχει έδρα και αποθήκες στο Ηράκλειο και είναι στελεχωμένη από Χημικούς Μηχανικούς και Χημικούς με πολυετή εμπειρία στην κατεργασία του νερού.

Η VODACHEM Ε.Π.Ε ιδρύθηκε το 2004 σαν φυσική συνέχεια της TASAPRO HELLAS Ε.Π.Ε. (έτος ίδρυσης 1995). Aπό την 1η Μαΐου 2004 η VODACHEM Ε.Π.Ε. συνεχίζει τις δραστηριότητες της στο τομέα της κατεργασίας νερού με το ίδιο εκπαιδευμένο προσωπικό με πολύχρονη πείρα και δοκιμασμένη προσφορά, με τους ίδιους επιλεγμένους συνεργάτες, τους ίδιους προμηθευτές εξωτερικού και ως εκ τούτου με τα ίδια δοκιμασμένα και σίγουρα προϊόντα.